Brezová Multiplex preglejka BIRKOPLEX®
Brezová preglejka Multiplex s hrubou krycou dyhou BIRKOPLEX®
Viacnásobne lepená brezová doska BIRKOPLEX® STARK!
Buková preglejka Multiplex s krájanou krycou dyhou FAGOPLEX®
Dubová Multiplex preglejka QUERCAPLEX®
Dyhované parkety europlacPARQUET